Programming

During my time at the Groningen Center of Expertise for Language and Communication Disorders, I worked at the development of an iPad app for testing verb processing. I made a prototype that we showed at different occasions and tried out with patients for collecting normative data. I also programmed an app for a colleague to collect her experimental data (see here and here). These apps were written in Objective-C.

During my PhD research, I used Ruby scripts to clean-up my ERP data. More information on that can be found in my blog post regarding this issue.

In my free time, I enjoy to extend my programming skills and more theoretical understanding on this matter. I have followed some online courses on this subject. I have also read/am reading some textbooks and just recently started to get more acquainted with the Go programming language. Currently I’m working on my first web app written in Go.


Teaching & Guest lectures

I have taught the following classes at the University of Groningen:

 • “Taaltests in de klinische linguïstiek” (2011/2012, 2012/2013)
 • “Taalverweving” (part of Psycholinguistics, 2012/2013)
 • “Taalverwerking” (part of Psycholinguistics, 2011/2012)
 • Assistance at “Social Media” (2011/2012)
 • Aphasiology Practicum “Neurolinguistiek I 2008/2009 (teacher: Roel Jonkers)”; 4 lectures, topics: Neuroanatomy, History of Aphasia, Paraphasias and Social Impacts of Aphasia

I have given the following guest lectures at the University of Groningen:

 • Guest Lecture “European Master in Clinical Linguistics 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (teacher: Roelien Bastiaanse)”; Topic: Aphasiabank
 • Guest Lecture “European Master in Clinical Linguistics 2010/2011 (teacher: Roelien Bastiaanse)”; Topic: The Influence of Speechreading on Aphasic Comprehension (pdf)
 • Guest Lecture “Hot topic in Linguistics 2009/2010 (teacher: Laura Bos)”; Topic: “Stoornissen van taalbegrip bij afasie en de invloed van liplezen erop” (Deficits in language perception in aphasia and the influence of lip-reading on it) (pdf)
 • Guest Lecture “European Master in Clinical Linguistics 2009/2010 (teacher: Roelien Bastiaanse)”; Topic: The Influence of Lip-Reading on Aphasic Comprehension (pdf)
 • Guest Lecture “Onderzoekscollege Neurolinguistiek 2008/2009 (teacher: Roel Jonkers)”; Topic: The McGurk effect in Aphasia
 • Guest Lecture “Hot topic in Linguistics 2008/2009 (teacher: Gerard Bol)”; Topic: “Luisteren en kijken om te begrijpen - multimodaliteit van taalperceptie” (Listening and watching to understand - multimodality of speech perception)

Supervised theses MA Linguistics (20 ECTS)

 • Ilse Langevoort: “Woordfrequentie (NBT): Wat is de relatie met het spraak outputlexicon?” (2023)
 • Bente van der Heide: “Het Proces georiënteerd Assessment Instrument voor Afasie en Apraxie van de Spraak (PAI-AAS): normeringsonderzoek en pilotstudie” (2023)
 • Bart Bloem: “De effectiviteit van een dynamische versus een statische weergave van acties bij het behandelen van de werkwoordproductie bij twee personen met afasie” (2023)
 • Anne Verhoeven: “De Normering van de Token Test App” (2023)
 • Marjolein Deiman: “Proces georiënteerd Assessment Instrument voor Afasie en Spraakapraxie: Een eerste oriëntatie ten aanzien van enkele taken uit het meetinstrument” (2022)
 • Malou Huizenga-Hidding: “De productie van preposities bij mensen met afasie: een nieuw prepositie onderzoek” (2022)
 • Laura van Weelde: “Het verschil in de sensitiviteit van de scoring tussen de Boston Benoem Taak en de Nederlandse Benoem Test” (2022)
 • Carla Visser: “De Token Test app: vergelijkbaar met de papieren versie?” (2022)
 • Emma Bakker: “MOVE it! Measuring the effectiveness of verb-treatment for people with aphasia with dynamic versus static material” (2021)
 • Sarah Leijzer: “The production of lexical, syntactic, and subcategorized preposi- tions: a new screening test” (2021)
 • Karlijn van Rozendaal: “The Role of Frequency, Age of Acquisition, Instrumentality, Concreteness and Argument Structure in Action Naming in Healthy Individuals” (2021)
 • Valerie van Dongen: “Measuring Therapy Effectiveness in the Rehabilitation Stage of Aphasia” (2020)
 • Jody van Egmond: “Invloed van Meertaligheid op de (E)Tokentest” (2020)
 • Lea Griemens: “Sentence comprehension of the Zinnen en Anagrammen Test (ZAT) - An adaptation to German” (2020)
 • Natalie Koetsoeba: “Imageability vs. Concreteness: the same or different?” (2020)
 • Danique Luth: “Discoursanalyse bij personen met cognitieve communicatiestoor- nissen” (2020)
 • Fleur Molhuizen: “Is age of acquisition suitable for diagnosing a disorder in the semantic system?” (2020)
 • Berrit Stiensma: “Effect of Dopaminergic Medication on Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease as Measured by Automatic Acoustic Analysis” (2020)
 • Vera Brouwer: “De Nederlandse Benoem Test (NBT) voor woordvindingsproble- men: Scoringsvoorbeelden” (2019)
 • Sarah Hanekamp: “Een applicatie voor de diagnostiek bij afasie - pilotstudie over de Werkwoorden en Actie Test bij Duitse personen met afasie” (2019)
 • Roselien Hofmeijer: “De Rol van Motorische Hersengebieden in de verwerking van Actieconcepten” (2019)
 • Franziska Lenz: “Embodied cognition en de verwerking van werkwoorden bij afasie en de ziekte van Parkinson - De rol van spiegelneuronen bij het benoemen van acties” (2019)
 • Evelien Ravensbergen: “De betrouwbaarheid van de normgegevens van de ASTA” (2019)
 • Thamar Steenmeijer: “De Scenario Test-Kids - Een normeringsonderzoek bij Nederlandssprekende kinderen zonder taal- en communicatieproblemen” (2019)
 • Thiarda Tjeerdsma: “Validering van module specifieke tests ter bepaling van de onderliggende stoornis bij personen met afasie” (2019)
 • Marjanne Voshart: “Een nieuwe test voor de woordvinding - De ontwikkeling van een mondelinge en schriftelijke benoemtaak voor het evauleren van de effectiviteit van Module Specefieke Therapie bij personen met afasie en een woordvindstoornis” (2019)

Supervised theses EMCL (MSc, 30 ECTS)

 • Jeison Fabian Díaz Hernández: “GraphoGame: Enhancing Colombian First Graders’ Acquisition of Early Literacy Skills” (2023)
 • Solana Morningstar: “The Role of Experimental Design in Sentence Processing During Self-paced Reading” (2023)
 • Irena Popovic: “Processing of gender neutral nouns (epicena): Testing the cognitive relevance of syntactic and semantic agreement of Serbian epicene nouns in different syntactic environments” (2023)
 • Natalie Grant: “Do Image Complexity and Memory Affect Pausing Behavior? A Pilot Study for the Altoida App” (2022)
 • Andrea Escoté I Requena: “In-game progress of GraphoGame: The effect of linguistic parameters within the contents of the app” (2022)
 • Hajira Mumtaz: “Cognitive flexibility and its relationship with modality switching in semi-structured conversation in people with post-stroke aphasia” (2021)
 • Franziska Schulz: “Phonological transfer between the L2 and L3 language systems in a multilingual individual with aphasia” (2021)